روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتی

مبانی روانشناسی صنعتی – سازمانی

 

روانشناسی صنعتی - سازمانی شاخه ای از روانشناسی است که نظریات و اصول روانشناختی را در سازمان ها اعمال می کند. این زمینه که اغلب به عنوان روانشناسی I-O نامیده می شود، بر افزایش بهره وری در محل کار و موارد مرتبط با آن مانند بهزیستی جسمی و روانی کارکنان متمرکز است.

روانشناسان سازمانی – صنعتی، کارهای زیادی انجام می دهند، از جمله مطالعه نگرش و رفتار کارگران، ارزیابی شرکت ها و انجام آموزش های رهبری. هدف کلی این رشته مطالعه و درک رفتار انسان در محیط کار است.

 

روانشناسی صنعتی - سازمانی چیست

شما می توانید فکر کنید روانشناسی صنعتی – سازمانی، دو جنبه اصلی دارد. اول، یک جنبه صنعتی وجود دارد، که شامل جستجو در چگونگی تطابق بهتر افراد با نقش های شغلی خاص است. این بخش از روانشناسی I-O نیز بعضاً به عنوان روانشناسی پرسنل شناخته می شود.

 

افرادی که در این زمینه کار می کنند ممکن است ویژگی های کارکنان را ارزیابی کنند و سپس این افراد را با مشاغلی که احتمالاً در آن عملکرد خوبی دارند، مطابقت دهند. کارکردهای دیگر که در بخش صنعتی روانشناسی I-O قرار دارد شامل آموزش کارمندان، تدوین استانداردهای عملکرد شغلی و اندازه گیری آن است.

جنبه سازمانی روانشناسی بیشتر در درک چگونگی تأثیر سازمانها بر رفتارهای فردی متمرکز است. ساختارهای سازمانی، هنجارهای اجتماعی، سبکهای مدیریتی و انتظارات از نقشها همگی عواملی هستند که می توانند در نحوه رفتار افراد در درون سازمان تأثیر بگذارند.

با درک چنین عواملی ، روانشناسان I-O امیدوارند که عملکرد و سلامت فردی را بهبود بخشند و در عین حال به کل سازمان نیز سود برسانند.

 

از چه نظر متفاوت است؟

در حالی که روانشناسی صنعتی - سازمانی یک زمینه کاربردی است، تحقیقات اساسی نظری نیز ضروری است. با وجود ریشه در روانشناسی تجربی، روانشناسی I-O دارای تعدادی زیرمجموعه مختلف، مانند تعامل انسان و کامپیوتر، روانشناسی پرسنل و عوامل انسانی است.

 

شش موضوع اصلی

 

مطابق کتاب موچینسکی، "روانشناسی کاربردی برای کار، مقدمه ای بر روانشناسی صنعتی و سازمانی"، بیشتر روانشناسان صنعتی - سازمانی در یکی از شش موضوع اصلی فعالیت می کنند:

 

  • آموزش و توسعه: فرد حرفه ای در این زمینه اغلب تعیین می کند که چه نوع مهارت هایی برای انجام کارهای خاص و همچنین تدوین و ارزیابی برنامه های آموزش کارمندان لازم است.

 

  • انتخاب کارمند: این موضوع شامل توسعه ارزیابی های انتخاب کارمندان، مانند آزمایش های غربالگری برای تعیین اینکه آیا متقاضیان شغل برای یک موقعیت خاص واجد شرایط هستند یا خیر، می باشد.

 

  • ارگونومی: زمینه ارگونومی شامل طراحی مراحل و تجهیزات برای به حداکثر رساندن عملکرد و به حداقل رساندن آسیب است.

 

  • مدیریت عملکرد: روانشناسان I-O که در این زمینه فعالیت می کنند، ارزیابی ها و تکنیک هایی را برای تعیین اینکه آیا کارمندان به خوبی کار خود را انجام می دهند، توسعه می دهند.

 

  • زندگی شغلی: این حوزه بر بهبود رضایت کارکنان و به حداکثر رساندن بهره وری نیروی کار متمرکز است. روانشناسان I-O در این زمینه ممکن است برای یافتن راه هایی برای شغل با پاداش بیشتر یا طراحی برنامه هایی که کیفیت زندگی را در محیط کار بهبود می بخشد، تلاش کنند.

 

  • توسعه سازمانی: روانشناسان I-O که در این زمینه فعالیت می کنند، اغلب از طریق افزایش سود، طراحی مجدد محصولات و بهبود ساختار سازمانی، به بهبود سازمانها کمک می کنند.

 

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند در خدمت شما مدیران تصمیم گیر در اجرای فرایندهای سازمانی می باشد.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید