مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مهندسی مالی، ترکیب علوم ریاضی، کامپیوتر، اقتصاد و مدیریت مالی است. مهندسی مالی، نوعی محاسبات منظم در استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مالی در جهت تحلیل بازارهای مالی و بانکی می باشد.

مدیریت ریسک، هر فرد با ورود به بازار، ریسک مربوط به نوسانات قیمت را به جان خریده و با اتخاذ روشی مناسب می تواند ریسک خود را پوشش دهد.

در این سال ها، بازارهای اوراق مشتقه در فضای سرمایه گذاری بسیار مورد توجه قرار گرفته و نیاز به نوآوری های مالی بسیار محسوس است. بدین معنی که استفاده از این علم منتج به کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری ها گردیده و در نهایت منجر به افزایش ارزش سازمان می شود.

نرخ بهره و قراردادهای آتی

نرخ بهره و قراردادهای آتی

 نرخ بهره چیست؟

نرخ سود، مقداری است که یک وام دهنده برای استفاده از درصد اصلی دارایی می خواهد. نرخ سود معمولا در بازه ای سالانه اعلام می شود که به آن، نرخ درصد سالانه (APR) می گویند. دارایی های قرض گرفته شده می توانند شامل پول نقد، کالاهای مصرف کننده، یا دارایی های بزرگ مثل ساختمان یا خودرو باشد. 

 

قرارداد آتی چیست

قرارداد آتی، توافقی قانونی به منظور خرید یا فروش یک کالا یا دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در زمانی مشخص در آینده است. قراردادهای آتی ... 

راهبردهای معاملاتی

راهبردهای معاملاتی

راهبرد معاملاتی

 

راهبرد معاملاتی چیست؟

راهبرد معاملاتی، روش خرید و فروش در بازارهایی است که بر اساس قوانین از پیش تعیین شده می باشند تا تصمیمات تجاری گرفته شوند.

 

درک و فهم راهبردهای معاملاتی

یک راهبرد معاملاتی شامل یک برنامۀ تجارت و سرمایه گذاری قابل قبول است که اهداف سرمایه گذاری، نوسان ریسک، افق زمان و پیامدهای ...

ارزش در معرض ریسک

ارزش در معرض ریسک

ارزش در معرض ریسک

 

ارزش در معرض ریسک چیست؟

ارزش در معرض ریسک (VaR) معیاری است که میزان ریسک مالی در یک شرکت، سبد سهام یا موقعیت در بازه ی زمانی مشخص را اندازه گیری و شمارش می کند. این معیار معمولاً توسط بانک های سرمایه گذاری و تبلیغاتی استفاده شده تا محدوده و احتمال وقوع زیانها را در سبدهای سهام سازمانی خود مشخص کنند.

مدیران ریسک ...

پارامترهای حساسیت ریسک

پارامترهای حساسیت ریسک

تحلیل حساسیت

 

تحلیل حساسیت چیست؟

تجزیه و تحلیل حساسیت تعیین می کند که چگونه مقادیر مختلف متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته خاص تحت مجموعه معینی از فرضیات تأثیر می گذارد. این تکنیک در مرزهای خاصی استفاده می شود که به یک یا چند متغیر ورودی بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل حساسیت در دنیای تجارت و در زمینه اقتصاد استفاده می شود. این تجزیه و تحلیل معمولاً توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان مورد استفاده قرار می گیرد و ... 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید