درباره ی گروه مشاوران مدیریت فرآیند نگر هوشمند

این شرکت، با هدف ارائه ی خدمات در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های هوشمند، فرایند نگری و فرایند سازی سازمانی (ERP&MIS)، مشاوره ی مالی و مالیاتی، مشاوره ی تامین مالی، مشاوره ی سرمایه گذاری، مشاوره ی منابع انسانی و همچنین مشاور مدیریت توسط صاحبنظران مجرب و تحصیلکرده تاسیس گردیده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تقویت توانمندی کارآفرینان و مدیران تصمیم گیر با دسترسی به سیستم اطلاعاتی مدرن، جامع و قابل اتکا مبتنی بر فرایند نگری و فرایند سازی سازمانی، جهت اخذ تصمیمات استراتژیک می باشد. لذا شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند با سوابق درخشان اجرایی در سازمان ها، شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پله پله و در گام های اجرایی در خدمت سازمان هایی است که نیاز امروز خود را در شناخت دقیق از کلیه فرایندهایی که در سازمانشان رخ می دهد می بینند، تا برای فرداهای خود و رسیدن به اهداف تصمیمات درخشانی اتخاذ نمایند.

 

ما با کفشهای شما قدم می زنیم

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید