فرم استخدام

نام و نام خانوادگی*
این فیلد الزامی است.
متولد*
این فیلد الزامی است.
مجرد/متأهل*
این فیلد الزامی است.
جنسیت*
این فیلد الزامی است.
میزان تحصیلات*
این فیلد الزامی است.
نام دانشگاه محل تحصیل*
این فیلد الزامی است.
سوابق کاری*
این فیلد الزامی است.
محل سکونت*
این فیلد الزامی است.
تلفن ثابت*
این فیلد الزامی است.
تسلط به زبان خارجی*
این فیلد الزامی است.
موبایل*
این فیلد الزامی است.
خدمت نظام وظیفه*
این فیلد الزامی است.
آشنایی با کامپیوتر*
این فیلد الزامی است.
گواهینامه های موسسات آموزشی / فنی و حرفه ای*
این فیلد الزامی است.
فعالیت هایی که می توانید برای سازمان انجام دهید*
این فیلد الزامی است.
میزان آشنایی با نرم افزارهای تخصصی*
این فیلد الزامی است.
حقوق مورد انتظار*
این فیلد الزامی است.
سابقه پرداخت حق بیمه*
این فیلد الزامی است.
نحوه همکاری :
تمام وقت / پاره وقت*

این فیلد الزامی است.
شماره بیمه*
لطفا شماره بیمه خود را وارد نمایید
آپلود تصویر
این فیلد الزامی است.
کد امنیتی* کد امنیتی

این فیلد الزامی است.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید